Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING HADDOCK AMSTERDAM

Haddock Amsterdam, gevestigd aan Marie Baronlaan 19,  1095 MV AMSTERDAM,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Haddock Amsterdam
Marie Baronlaan 19
1095 MV Amsterdam

DOEL VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Haddock Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel 1 | Verzenden van onze nieuwsbrief
Gegevens doel 1: Naam, e-mailadres

Doel 2 | Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.  Voor alle reserveringen, gebruiken wij een extern reserveringssysteem. Dit systeem vraagt om: je naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om jouw reservering door te kunnen voeren of contact met jou op te kunnen nemen bij wijzigingen.
Gegevens doel 2: Naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer

Doel 3 | Onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat jij relevante content vindt op onze website, gebruiken wij jouw locatiegegevens, gegevens over jouw gedrag op onze website en andere websites en vanaf welk apparaat type jij onze website bezoekt.  Haddock gebruikt Google Analytics en Adwords en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.  Haddock gebruikt technische, functionele cookies en tracking cookies enkel om onze website te verbeteren.
Gegevens doel c: Gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld  omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Internetbrowser en apparaattype.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Haddock neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Haddock bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 24 maanden om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Haddock verstrekt geen gegevens aan derden, met uitzondering van Broersen. Zij helpen Haddock met het verwerken van data van Google Analytics en Adwords.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haddock en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haddockamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Haddock neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@haddockamsterdam.nl.